معنی و ترجمه کلمه aptitude area به فارسی aptitude area یعنی چه

aptitude area


حيطه قابليت افراد
علوم نظامى : حدود شايستگى افراد حيطه شايستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها