معنی و ترجمه کلمه aquatic به فارسی aquatic یعنی چه

aquatic


وابسته به اب ،جانور يا گياه ابزى ،ابزى
روانشناسى : ابزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها