معنی و ترجمه کلمه arachnoid villi به فارسی arachnoid villi یعنی چه

arachnoid villi


روانشناسى : پرزهاى عنکبوتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها