معنی و ترجمه کلمه arbitrament به فارسی arbitrament یعنی چه

arbitrament


قدرت اتخاذ تصميم ،اختيار مطلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها