معنی و ترجمه کلمه arch abutment به فارسی arch abutment یعنی چه

arch abutment


معمارى : تکيه گاه قوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها