معنی و ترجمه کلمه archery به فارسی archery یعنی چه

archery


تيراندازى ،کماندارى
ورزش : تيراندازى با تير و کمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها