معنی و ترجمه کلمه archipelago به فارسی archipelago یعنی چه

archipelago


)pl.archipelagoes & archipelagos(مجمع الجزاير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها