معنی و ترجمه کلمه archival به فارسی archival یعنی چه

archival


مربوط به بايگانى ،بايگانى کردن ،بايگانى شدنى
کامپيوتر : بايگانى شدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها