معنی و ترجمه کلمه arctic regions به فارسی arctic regions یعنی چه

arctic regions


نواحى قطبى
علوم نظامى : مناطق قطبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها