معنی و ترجمه کلمه area blocking به فارسی area blocking یعنی چه

area blocking


سد راه کردن رقيب در منطقه معين ،(فوتبال امريکايى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها