معنی و ترجمه کلمه area coordination group به فارسی area coordination group یعنی چه

area coordination group


علوم نظامى : گروه هماهنگ کننده عمليات منطقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها