معنی و ترجمه کلمه area damage control party به فارسی area damage control party یعنی چه

area damage control party


علوم نظامى : گروه کنترل خسارات منطقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها