معنی و ترجمه کلمه area fire به فارسی area fire یعنی چه

area fire


تير منطقه
علوم نظامى : اتش منطقه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها