معنی و ترجمه کلمه area load به فارسی area load یعنی چه

area load


معمارى : بار سطحى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها