معنی و ترجمه کلمه area target به فارسی area target یعنی چه

area target


هدف منطقه اى
علوم نظامى : اماج منطقه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها