معنی و ترجمه کلمه arenaceous limestone به فارسی arenaceous limestone یعنی چه

arenaceous limestone


معمارى : سنگ اهک ريگ دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها