معنی و ترجمه کلمه argillaceous به فارسی argillaceous یعنی چه

argillaceous


خاک رسى ،رس مانند،رستى ،مانند خاک رس ،شبيه خاک رس ،گل مانند
عمران : تشکيل شده از رس
معمارى : رسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها