معنی و ترجمه کلمه argillocalcareous به فارسی argillocalcareous یعنی چه

argillocalcareous


معمارى : خاک رس اهکى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها