معنی و ترجمه کلمه argillocalcareous به فارسی argillocalcareous یعنی چه

argillocalcareous


معمارى : خاک رس اهکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها