معنی و ترجمه کلمه arm roll and grapevine به فارسی arm roll and grapevine یعنی چه

arm roll and grapevine


بغل رومى( کشتى)
ورزش : بغل رومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها