معنی و ترجمه کلمه armament sweeper به فارسی armament sweeper یعنی چه

armament sweeper


علوم دريايى : گروه جنگ افزار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها