معنی و ترجمه کلمه armature heating به فارسی armature heating یعنی چه

armature heating


الکترونيک : گرم شدن ارميچر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها