معنی و ترجمه کلمه arming wire به فارسی arming wire یعنی چه

arming wire


سيم مسلح کننده
علوم نظامى : سيم ضامن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها