معنی و ترجمه کلمه arming به فارسی arming یعنی چه

arming


مسلح شدن
علوم نظامى : مسلح کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها