معنی و ترجمه کلمه armor plate به فارسی armor plate یعنی چه

armor plate


زره ،حفاظ يا پوشش زرهى
علوم مهندسى : ورق زرهى
علوم نظامى : زره دار کردن پوشاندن با زره


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها