معنی و ترجمه کلمه armor sweep به فارسی armor sweep یعنی چه

armor sweep


علوم نظامى : عمليات پاکسازى زرهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها