معنی و ترجمه کلمه armstrong به فارسی armstrong یعنی چه

armstrong


سيستم اجراى فرامين مربوط به مسلح کردن ماسوره موشکها
علوم نظامى : سيستم عمل کننده فرامين موشک هدايت شونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها