معنی و ترجمه کلمه army in the field به فارسی army in the field یعنی چه

army in the field


ارتش مستقر در صحنه عمليات
علوم نظامى : نيروى زمينى در صحنه عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها