معنی و ترجمه کلمه army postal clerk به فارسی army postal clerk یعنی چه

army postal clerk


علوم نظامى : متصدى پست ارتشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها