معنی و ترجمه کلمه army program memorandum به فارسی army program memorandum یعنی چه

army program memorandum


لايحه برنامه هاى نيروى زمينى
علوم نظامى : لايحه برنامه هاى ارتشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها