معنی و ترجمه کلمه army reserve به فارسی army reserve یعنی چه

army reserve


احتياط نيروى زمينى
علوم نظامى : قسمت احتياط نيروى زمينى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها