معنی و ترجمه کلمه army service area به فارسی army service area یعنی چه

army service area


منطقه سرويس نيروى زمينى
علوم نظامى : منطقه عقب ارتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها