معنی و ترجمه کلمه army به فارسی army یعنی چه

army


ارتش( يکان)،نيروى زمينى( نيروهاى مسلح)،(نظ ).ارتش ،لشگر،سپاه ،گروه ،دسته ،جمعيت ،صف
قانون ـ فقه : جيش ،نيرو زمينى
علوم نظامى : نيروى زمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها