معنی و ترجمه کلمه aromaticity به فارسی aromaticity یعنی چه

aromaticity


خصلت اروماتيکى
شيمى : اروماتيسه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها