معنی و ترجمه کلمه arousal threshold به فارسی arousal threshold یعنی چه

arousal threshold


روانشناسى : استانه انگيختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها