معنی و ترجمه کلمه arrear به فارسی arrear یعنی چه

arrear


بدهى معوق ،به عقب ،درپشت ،بدهى پس افتاده ،پس افت
بازرگانى : دين عقب افتاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها