معنی و ترجمه کلمه arrest به فارسی arrest یعنی چه

arrest


توقيف شخص ،سد کردن ،ممانعت کردن ممانعت ،سد،دستگير کردن ،جلب کردن ،جلوگيرى از سقوط( کوهنوردى)،حکم توقيف ،حکم ضبط،بازداشت ،توقيف کردن ،بازداشتن ،جلوگيرى کردن
علوم مهندسى : جلوگيرى
قانون ـ فقه : دستگيرى ،توقيف کردن جلوى ادامه جريان د ادرسى و على الخصوص صدور حکم دادگاه را با حکم يا قرار همان دادگاه گرفتن
روانشناسى : وقفه
بازرگانى : ضبط کردن
ورزش : جلوگيرى از سقوط
علوم نظامى : دستگير کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها