معنی و ترجمه کلمه artery به فارسی artery یعنی چه

artery


رشته ،شريان ،شاهرگ ،سرخرگ
علوم مهندسى : رگه
روانشناسى : سرخرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها