معنی و ترجمه کلمه articulated به فارسی articulated یعنی چه

articulated


بند بند
علوم مهندسى : مفصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها