معنی و ترجمه کلمه artifical light به فارسی artifical light یعنی چه

artifical light


علوم مهندسى : روشنايى مصنوعى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها