معنی و ترجمه کلمه artificial persons به فارسی artificial persons یعنی چه

artificial persons


قانون ـ فقه : اشخاص حقوقى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها