معنی و ترجمه کلمه artillery annex به فارسی artillery annex یعنی چه

artillery annex


پيوست توپخانه( به طرح اتش)
علوم نظامى : پيوست توپخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها