معنی و ترجمه کلمه artillery battalion به فارسی artillery battalion یعنی چه

artillery battalion


علوم نظامى : گردان توپخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها