معنی و ترجمه کلمه artillery corps به فارسی artillery corps یعنی چه

artillery corps


قسمت توپخانه
علوم نظامى : رسته توپخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها