معنی و ترجمه کلمه artillery-man به فارسی artillery-man یعنی چه

artillery-man


توپچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها