معنی و ترجمه کلمه as follows به فارسی as follows یعنی چه

as follows


بشرح زير( ين)،بشرح ذيل ،ازاين قرار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها