معنی و ترجمه کلمه as for به فارسی as for یعنی چه

as for


باتوجه به ،مربوط به ،(مانند)as for me

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها