معنی و ترجمه کلمه as for به فارسی as for یعنی چه

as for


باتوجه به ،مربوط به ،(مانند)as for me


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها