معنی و ترجمه کلمه as long as به فارسی as long as یعنی چه

as long as


بشرطى که ،تا زمانيکه ،بمقدار زياد،بمدت طولانى ،از وقتى که ،از زمانيکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها