معنی و ترجمه کلمه as much as به فارسی as much as یعنی چه

as much as


انقدر که ،بقدرى که ،چندان که ،بقدر,

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها