معنی و ترجمه کلمه as stiff as a poker به فارسی as stiff as a poker یعنی چه

as stiff as a poker


خيلى خشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها