معنی و ترجمه کلمه as usual به فارسی as usual یعنی چه

as usual


مانند هميشه ،مطابق معمول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها